Decal bình chữa cháy các loại bình

Tem MFZ4 / MFZ8 / MT3 / MT5: 6.000
- Tem MFTZ35: 12.000
- Tem MFZL4 / MFZL8: 9.000
- Tem MFTZL35: 17.000
- Tem MTT24: 22.000

Liên hệ
Mã SP: B9JF
Danh mục: Bình Chữa Cháy
Sản phẩm cùng loại